Jak na to ...


Při pohledu na Airwheel Vás určitě napadla otázka: a jak se na tom udržím?


NEŽ ZAČNETE

Pohodlně se oblečte a vemte si sportovní obuv, doporučujeme pro začátek i kotníčkovou obuv. Samozřejmě doporučujeme helmu, rukavice a chrániče. Ideální pro zkušební jízdu je volné prostranství a rovný terén.

ZAČÍNÁME

Umístěte Airwheel svisle na zem a zapněte. LED čidla budou zapnuta, bzučák zabzučí a jednotka je připravena k užití. Pokud se Airwheel po zapnutí naklání buď dopředu, nebo dozadu, prosím před jízdou počkejte, dokud se nenastaví do vzpřímené pozice.

Otevřety oba pedály.

Položte jednu nohu na pedál (doporučujeme pravou, pokud jste pravák) tak, aby čtvrtka nohy přesahovala dopředu. Opřete lýtko o boční stranu AW, druhou nohou se pomalu odražte a dejte ji na druhý pedál. Pro začátek je ideální, když Vám s rozjížděním pomůže druhá osoba.  

Řízení AW je snadné! Je to intuitivní, zjistíte, že to jde samo, když na něm strávíte nějaký čas. Na začátku to vypadá obtížně, ale pak se něco stane a vy se do toho dostanete. A je to opravdu zábava!

ÚROVEŇ KAPACITY

LED indikátor se čtyřmi čárkami znázorňuje úroveň kapacity. Všechny čtyři čárky budou svítit, když je úroveň kapacity nad 85 % a budou po jedné zhasínat s klesající kapacitou baterie. Před každým použitím prosím zkontrolujte úroveň kapacity a ujistěte se, že máte dostatek energie na zpáteční cestu. Dobíjení můžete provádět po každém užití.

Když spadne úroveň kapacity pod 10 %, budou všechna čtyři světla blikat a bzučák bude bzučet. Přední část pedálu poklesne, aby vás donutila zpomalit a případně zastavit. Prosím, nepokoušejte se jet, jinak můžete náhle ztratit energii a upadnout.

Doba výdrže bude během zimy omezená, protože výkon baterie v chladném počasí ostře klesá. Např. při -15 °C je kapacita zhruba poloviční oproti kapacitě při pokojové teplotě.

KONTROLA RYCHLOSTI

Aby bylo zabráněno zraněním kvůli vysoké rychlosti, nastavuje Airwheel maximální rychlost. Když rychlost přesahuje 10 km/h, čelo pedálu se postupně zvedne a když rychlost přesahuje 16 km/h, pedál vytvoří 10° úhel k rovnému povrchu, což vám zabrání v dalším zrychlování. Pedál se postupně sám srovná, jakmile se bude rychlost snižovat.

Když se blížíte maximální rychlosti, prosím dále již nezrychlujte, abyste zabránili zraněním.