Návod k použití


Tento návod obsahuje pokyny k bezpečnému použití. Před použitím jej prosím důkladně přečtěte a ujistěte se, že všemu zcela rozumíte.

Uvnitř balení naleznete: Airwheel (unicykl), nabíječku baterie, prodlužující přípojku ke vzduchové pumpě, návod k použití, záruční kartu a certifikát kvality.

Návod obsahuje:

            1. Úvod

            2. Bezpečnost

            3. Specifikace

            4. Péče a údržba

            5. Oprava a záruka

1. Úvod

Airwheel je nejmodernější dopravní prostředek, který přebírá vesmírnou teorii řízení, zastřený algoritmus software a gyroskopový systém pro udržování rovnováhy při sklonu dopředu a zpět. Jezdci mohou ovládat vozidlo jízdou dopředu, zrychlovat, zpomalovat, brzdit, atd. sklonem dopředu nebo dozadu. Podobně jako u techniky jízdy na bicyklu jezdci dosáhnou na Airwheelu rovnováhy lehkým bočním naklápěním.

Airwheel je nejzelenějším a nejlehčím chytrým unicyklem, který lze lehce vnést do autobusu nebo metra a který usnadňuje denní dojíždění.

2. Bezpečnost

            Při řízení každého vozidla existují rizika. Airwheel není výjimkou. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod a ujistěte se, že všemu zcela rozumíte.

Důležité:

1. Neprovádějte prudké zrychlování nebo zpomalování, ani výpady vpřed nebo dozadu.

2. Na Airwheelu nejezděte, pokud byste měli riskovat pády. V prvé řadě jde o bezpečnost.

Pozor:

1. Prosím používejte přilbu, rukavice, chrániče loktů/ kolen nebo jiné nezbytné ochranné pomůcky.

2. Na Airwheelu nejezděte na ucpaných cestách nebo přeplněných silnicích.

3. Na Airwheelu nejezděte na hrbolatých nebo rozbitých površích jako například zablácené nebo štěrkové cesty.

4. Na Airwheelu nejezděte na mokrých, kluzkých površích, obzvláště ne na zledovatělém povrchu.

5. Na Airwheelu nejezděte na svazích s více než 15° stoupáním.

6. Na Airwheelu nepovolujte jízdu dětem pod 12 let.

7. Na Airwheelu nejezděte za sychravého zimního počasí.

            Během užívání mohou nastat jiná nepředvídatelná rizika, prosím jezděte opatrně. Výrobce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za žádná zranění, způsobená zneužitím výrobku.

 

3. Specifikace

Položka

Specifikace

Parametr

Detaily

Výkon

Maximální rychlost

Kolem 18 km/h

 

Dosah na nabití

Kolem 6-60 km

Může se lišit v závislosti na modelu, hmotnosti jezdce, stavu silnice a teplotě.

Bezpečný úhel stoupání

Kolem 15°

Jezdci s hmotností 60 kg se dostanou do 18°

Baterie

130-340 Wh Lithium

Ochranná deska s vyrovnáním SOC

Teplota

- 10° C ~ 40° C

Nejlépe při 10° ~ 30 °C

Maximální zatížení

120 kg

 

Napětí nabíječky

AC 220 V

50 - 60 Hz

 

Doba nabíjení

Kolem 80 min.

Na 80 % nabito za 60 minut

 

 

Vnější parametry

Velikost

Výška 450 mm

Délka 395 mm

Maximální šířka 160 mm;

Minimální šířka 70 mm

Výška pedálu

112 mm

V demontovaném stavu

Velikost pneumatiky

ɸ 360/420 mm/

 

Hmotnost hlavní konstrukce

9,8 - 14,5kg

Bez tréninkového kola

 

 

Bezpečnostní opatření

Ochrana proti překlopení

průměrně 45° ze strany na stranu

Motor se zastaví při překlopení přes 45°

Ochrana omezením rychlosti

Zapnuta při 12-16 km/h

Přední část pedálu se zvedne, aby bylo zabráněno dalšímu zrychlování

Ochrana proti slabé baterii

Aktivována při 15 % kapacitě baterie

Přední část pedálu se zvedne, aby se provedlo zpomalení až do úplného zastavení

 

 

 

 

 

Výstraha

Znázornění kapacity a chyby

LED indikátory napájení

Červené při zapnutí, blikání při aktivování ochrany.

Kapacita baterie

LED indikátory úrovně napájení

Čtyři čárky jsou zapnuty, když je přes 85 %, po jedné ubývají s klesající kapacitou baterie.

Zvuk výstrahy

Pípnutí

Pípnutí při zapnutí; stálé pípání, když je úroveň kapacity nebezpečně nízká.

Zvuk výstrahy

Dlouhý bzukot

Dlouhý bzukot, když se naklání na stranu.

Přílohy

Standardní příslušenství

Nabíječka

 

Jiné příslušenství

Tréninkové kolo, batoh

 

 

4. Použití

I. Výkres odkazovaných součástí

1. Tlačítko napájení

2. Znázornění úrovně napájení

3. Nabíječka

4. Pedál (skládací)

II. Začínáme

Umístěte Airwheel svisle na zem a zapněte. LED čidla budou zapnuta, bzučák zabzučí a jednotka je připravena k užití.

            Pokud se Airwheel po zapnutí naklání buď dopředu, nebo dozadu, prosím před jízdou počkejte, dokud se nenastaví do vzpřímené pozice.

III. Úroveň kapacity

            LED indikátor se čtyřmi čárkami znázorňuje úroveň kapacity. Všechny čtyři čárky budou svítit, když je úroveň kapacity nad 85 % a budou po jedné zhasínat s klesající kapacitou baterie. Před každým použitím prosím zkontrolujte úroveň kapacity a ujistěte se, že máte dostatek energie na zpáteční cestu. Dobíjení můžete provádět po každém užití.

            Když spadne úroveň kapacity pod 10 %, budou všechna čtyři světla blikat a bzučák bude bzučet. Přední část pedálu poklesne, aby vás donutila zpomalit a případně zastavit. Prosím, nepokoušejte se jet, jinak můžete náhle ztratit energii a upadnout.

            Doba výdrže bude během zimy omezená, protože výkon baterie v chladném počasí ostře klesá. Např. při - 15 °C je kapacita zhruba poloviční oproti kapacitě při pokojové teplotě.

IV. Kontrola rychlosti

            Aby bylo zabráněno zraněním kvůli vysoké rychlosti, nastavuje Airwheel maximální rychlost. Když rychlost přesahuje 10 km/h, čelo pedálu se postupně zvedne a když rychlost přesahuje 16 km/h, pedál vytvoří 10 ° úhel k rovnému povrchu, což vám zabrání v dalším zrychlování. Pedál se postupně sám srovná, jakmile se bude rychlost snižovat.

            POZNÁMKA: Když se blížíte maximální rychlosti, prosím dále již nezrychlujte, abyste zabránili zraněním.

 

V. Ochrana proti překlopení

Když se Airwheel překlopí na stranu o více než 45 °, např. když se převrací, řídicí systém bude aktivovat ochranu proti překlopení. Motor se okamžitě zastaví, aby bylo zabráněno zraněním.

            Bzučák začne dlouze bzučet a zároveň začnou blikat LED čidla.

Pro provedení deaktivace vypněte jednotku, která se restartuje.

 

VI. Nabíjení baterie

            Po připojení nabíječky zapněte zdroj střídavého proudu, jinak bude nabíječka kvůli bezpečnosti nabíjení vypnuta.

            Airwheel je vybaven nabíječkou s vysokým výkonem. Běžně je třeba k úplnému nabití a 1-4 hod dle modelu.. Při nabíjení se indikační světla rozsvítí červeně a po ukončení nabíjení se rozsvítí zeleně.

            Pokud nejde o stavy nouze, prosím před vypnutím počkejte, dokud se nabíjení nedokončí kvůli ochranné desce baterie, která provede po dokončení nabíjení ekvalizaci.

VII. Odolnost proti vodě

            Airwheel má hodnocení odolnosti proti vodě IP56, které znamená bezpečnost vůči vodě do 10 mm. Můžete krátce jezdit při mrholení, ale vyvarujte se ponoření do hluboké vody nebo dlouhodobé jízdy během deštivých dnů.

5. Údržba

I. Skladování

            Prosím skladujte Airwheel na suchém místě. Pokud jste nepravidelný uživatel, dobíjejte baterii co 2 měsíce, abyste udržovali její životnost.

II. Nafouknutí

            Pro nafouknutí pneumatiky používejte prodloužený konektor. Bez konektoru se vám nemusí nafouknutí vzduchu do pneumatiky podařit.

III. Výměna pneumatiky

            Pro opravu nebo výměnu vnitřní nebo vnější pneumatiky otevřete kryt jedné strany (té, která je bez indikačních světel). Nejdříve odšroubujte 14 šroubů po stranách, poté 6 ve středu a otevřete kryt. Věnujte zvláštní péči spojovacím drátům podél vnitřní obruby, otevírejte bez tahu a praskání.

Poznámka:

            A: Po provedení údržby se mohou na konci napájecího kabelu vyskytnout elektrické jiskry. Toto je normální a není důvod k panice.

            B. Neotevírejte víčko na bočním krytu s indikačními světly. Všechna selhání nebo poškození, způsobená otevřením součástí, nespecifikovaných v tomto návodu, nebudou kryta zárukou.

6. Záruka

Prosím, uschovejte záruční list a doklad o nákupu (např. účtenku)

Omezená záruka:

            1. 1 rok na hlavní konstrukci (baterie a jiný spotřební materiál nejsou kryty).

            2. 6 měsíců na baterii a 1 měsíc na vnitřní a vnější pneumatiky.

Následující situace nebudou kryty zárukou:

1. Funkční poruchy způsobené nesprávným zacházením.

2. Funkční poruchy způsobené neoprávněnými změnami, demontáží nebo opravou.

3. Náhodné poškození nebo funkční porucha kvůli špatnému skladování.

4. Nesprávný důkaz nákupu/záruky na produkt.

5. Vnější poškození kvůli užívání.

6. Demontáž dílů nespecifikovaných tímto návodem.

7. Poškození nebo funkční porucha, způsobená jízdou za deště nebo ponořením do vody.

8. Mechanické poškození.